Khamis, 6 Oktober 2011

TAJUK-TAJUK PERUNCINGAN SEJARAH 2011 BERDASARKAN SOALAN PERCUBAAN ANTARA NEGERI .

TINGKATAN 5

BAB 1

SISTEM BIROKASI BARAT

A. Ciri-ciri umum

B. Birokrasi Barat di Burma, Indo Cina,Indonesia dan Filipina(sistem ecomeinda)

C. Sebab-sebab barat memperkenalkan perubahan

D. Kesan pelaksanaan sistem birokrasi barat

E. Sebab-sebab penentangan penduduk tempatan

F. Pembaharuan Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn

NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

A. Perbezaan nasionalisme di Thailand dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

B. Nasionalisme tahap pertama di Thailand.

C. Langkah-langkah Phibul Songram untuk mengatasi masalah tidak puas hati rakyat semasa gerakan nasionalisme tahap kedua.

D. Sebab-sebab Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya.

PERKEMBANGAN DI ASIA TENGGARA.

A. Ciri-ciri nasionalisme tahap satu dan dua

B. Gerakan nasionalisme di Filipina tahap satu dan dua

C. Perjuangan tokoh-tokoh nasionalisme di Filipinal,Raden Adjeng Kartini(Indonesia)

D. Usaha mengekalkan kedaulatan negara

E. Ciri-ciri seorang pemimpin yang perlu dicontohi

F. Cara mengukuhkan sistem beraja

BAB 2

GERAKAN ISLAH

A. Maksud

B. Tokoh

C. Media

D. Sebab perjuangan

E. Cabaran

F. Cara menghadapi cabaran kini.

G. Kepentingan kesedaran semangat kebangsaan

H. Sebab idea kaum muda mudah diterima

PERSATUAN-PERSATUAN MELAYU

A. Nama-nama persatuan Melayu

B. Matlamat perjuangan Persatuan Melayu Sarawak

C. Usaha-usaha KMM mencapai matlamat politik

D. Isu-isu yang dibincangkan dalam persatuan Melayu

E. Sebab-sebab orang Melayu digalakkan menubuhkan persatuan.

AKHBAR PENGGERAK KESEDARAN KEBANGSAAN

A.Contoh akhbar

B. Isu-isu politik,pendidikan/sosial dan ekonomi

C.Saranan akhbar untuk memajukan pendidikan

D.Cadangan tema penulisan yang dapat menaikan imej negara kita.

E.Peranan akhbar untuk memajukan negara

BAB 4

MALAYAN UNION

A. Ciri-ciri Malayan Union

B. Sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union.

C. Cara-cara orang Melayu menentang Malayan Union.

D. Pihak yang menyokong Malayan Union

E. Sebab-sebab orang Melayu radikal menyokong

F. Iktibar daripada perjuangan orang Melayu menentang Malayan Union.

G. Langkah-langkah mengekalkan kedaulatan negara

H. Sebab-sebab orang Melayu menggunakan akhbar untuk menentang Malayan Union

I. Kesan kepada orang Melayu jika Malayan Union dilaksanakan/tidak dibubarkan.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

A. Faktor pembentukan

B. Tuntutan orang Melayu

C. Prinsip yang dicadangkan oleh orang Melayu radikal

D. Kepentingan sikap toleransi

BAB 5

PERJANJIAN PTM 1957

A. Peranan Suruhanjaya Reid

B. Isu-isu penting menjadi panduan Suruhanjaya Reid

C. Kandungan Perjanjian PTM 1957

D. Kepentingan PTM 1957

E. Sebab-sebab kita mesti menghargai kemerdekaan

F. Kelebihan negara persekutuan

G. Iktibar daripada perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita

H. Kepentingan mengadakan rundingan untuk menyelesaikan masalah

I. Cara-cara mengisi kemerdekaan

BAB 6

PEMBENTUKAN MALAYSIA

A. Cadangan pembentukan Malaysia

B. Sebab-sebab pembentukan Malaysia

C. Reaksi Sabah dan Sarawak

D. Reaksi Indonesia dan Filipina

E. Langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia

F. Suruhanjaya Cobbold

G. Kandungan Akta Malaysia 1963

H. Kepentingan pembentukan Malaysia.

I. Sebab kejayaan pembentukan Malaysia

J. Cara-cara mengekalkan kedaulatan negara

K. Langkah mewujudkan intergasi nasional/perpaduan

BAB 7

CIRI-CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN

PERLEMBAGAAN

A. Maksud keluhuran perlembagaan

B. Kepentingan perlembagaan

C. Cara pindaan perlembagaan

D. Tujuan pindaan

KUASA PEMERINTAHAN

A. Ciri-ciri dewan negara dan dewan rakyat

B. Tugas jemaah menteri sebagai badan pelaksana

C. Peranan sistem kehakiman

PILIHANRAYA

A. Peranan Suruhanjaya Pilihanraya

B. Syarat-syarat untuk menjadi calon dalam pilihanraya.

C. Syarat-syarat untuk menjadi pengundi dalam pilihanraya.

D. Tanggungjawab anda dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita.

LAMBANG-LAMBANG NEGARA

A. Bendera,Jata

B. Pencipta bendera

C. Pihak yang terlibat dalam pemilihan bendera

D. Lambang negeri pada lima bilah keris pada Jata

E. Maksud bulan sabit,bintang,warna kuning

F. Kepentingan lambang

BAB 8

PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN BANGSA.

A. Langkah-langkah kearah pembentukan dasar pelajaran kebangsaan hingga 1974

B. Halatuju sistem pendidikan negara berasaskan falsafah pendidikan negara

C. Penyata Razak, Laporan Rahman Talib,Jawatankuasa kabinet 1974

D. Memartabatkan bahasa Melayu

E. Dasar kebudayaan kebangsaan

F. Sukan untuk perpaduan

G. Kepentingan ko kurikulum kearah memupuk perpaduan kaum

H. Usaha mewujudkan perpaduan kaum

BAB 9

KONFLIK ANTARABANGSA

PERANG DUNIA

A. Maksud konflk antarabangsa

B. Pihak yang terlibat

C. Faktor-faktor berlaku Perang Dunia Pertama.

D. Kesan-kesan Perang Dunia Pertama.

E. Usaha-usaha /Iktibar untuk mengelak berlakunya peperangan/menjalin hubungan

F. Memanfaatkan keamanan negara

BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN

A. Sebab Kemunculan

B. Langkah kekalkan keamanan dunia

PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERHUBUNGAN ANTARBANGSA

A. A.Peranan Malaysia menyelesaikan konflik antarabangsa

B. Manfaat menyertai Pertubuhan antarabangsa

C. Komanwel, OIC,NAM,Negara Selatan

D. Kepentingan hubungan luar

Menyusul tajuk-tajuk penting!!!!!

Tiada ulasan:

Catat Ulasan